Bài dự thi của 24 thí sinh lọt vào vòng chung kết
 • Hoàng Ngọc Thương

<font color=#b81d47>Khoảng sáng trong tôi</font> Hoàng Ngọc Thương
  Khoảng sáng trong tôi
  1
 • Sức sống mới 
<font color=#b81d47>Nguyễn Hoàng Đức</font> Sức sống mới
  Nguyễn Hoàng Đức
  2
 • Dương Khanh
<font color=#b81d47>Rạng Đông</font> Dương Khanh
  Rạng Đông
  3
 • Nguyễn Công Hà
<font color=#b81d47>Huyền bí Phương Đông</font> Nguyễn Công Hà
  Huyền bí Phương Đông
  4
 • Tạ Văn Quyền
<font color=#b81d47>Giao mùa</font> Tạ Văn Quyền
  Giao mùa
  5
 • Nguyễn Thư Cường
<font color=#b81d47>Chiếc nón Phương Đông</font> Nguyễn Thư Cường
  Chiếc nón Phương Đông
  6
 • Nguyễn Tiên Hữu
<font color=#b81d47>Tiên Cảnh</font> Nguyễn Tiên Hữu
  Tiên Cảnh
  7
 • Mầm Sống 
<font color=#b81d47>Bùi Đức Quang</font> Mầm Sống
  Bùi Đức Quang
  8
 • Ánh Ngọc Trai 
<font color=#b81d47>Đào Trường Giang</font> Ánh Ngọc Trai
  Đào Trường Giang
  9
 • Nét Á Đông 
<font color=#b81d47>Nguyễn Đại Dương</font> Nét Á Đông
  Nguyễn Đại Dương
  10
 • Giao Mùa 
<font color=#b81d47>Đỗ Mạnh Tưởng</font> Giao Mùa
  Đỗ Mạnh Tưởng
  11
 • Mầm Sống Trỗi Dậy 
<font color=#b81d47>Vũ Xuân Túc</font> Mầm Sống Trỗi Dậy
  Vũ Xuân Túc
  12
 • Bình Minh Nhân Loại 
<font color=#b81d47>Phạm Ngọc Mạnh</font> Bình Minh Nhân Loại
  Phạm Ngọc Mạnh
  13
 • Đại Dương Xanh 
<font color=#b81d47>Lê Thanh Lộc</font> Đại Dương Xanh
  Lê Thanh Lộc
  14
 • Hoa Anh Đào 
<font color=#b81d47>Nguyễn Hoàng Tuân</font> Hoa Anh Đào
  Nguyễn Hoàng Tuân
  15
 • Phương Đông Trong Tôi 
<font color=#b81d47>Nguyễn Minh Dũng</font> Phương Đông Trong Tôi
  Nguyễn Minh Dũng
  16
 • Sa Mạc Nắng 
<font color=#b81d47>Ngô Thành Kiên</font> Sa Mạc Nắng
  Ngô Thành Kiên
  17
 • Ánh Bình Minh 
<font color=#b81d47>Đào Mạnh Minh</font> Ánh Bình Minh
  Đào Mạnh Minh
  18
 • Tứ Linh Huyền Vũ 
<font color=#b81d47>Nhữ Đình Ngọc</font> Tứ Linh Huyền Vũ
  Nhữ Đình Ngọc
  19
 • Hồn Phương Đông 
<font color=#b81d47>Vũ Ngọc Tuyền</font> Hồn Phương Đông
  Vũ Ngọc Tuyền
  20
 • Ánh Hoàng Hôn 
<font color=#b81d47>Hoàng Trung Anh</font> Ánh Hoàng Hôn
  Hoàng Trung Anh
  21
 • Bình Minh 
<font color=#b81d47>Vũ Văn Chiến</font> Bình Minh
  Vũ Văn Chiến
  22
 • Dòng Sông Huyền Bí 
<font color=#b81d47>Nguyễn Xuân Hữu</font> Dòng Sông Huyền Bí
  Nguyễn Xuân Hữu
  23
Chuyên Mục
Nhà tài trợ
Bảo trợ truyền thông
MOKI - Giúp Các Mẹ Trao Đổi Đồ