Top 6 vào chung kết
 • Hoàng Ngọc Thương

<font color=#b81d47>Khoảng sáng trong tôi</font> Hoàng Ngọc Thương
  Khoảng sáng trong tôi
  1
 • Sức sống mới 
<font color=#b81d47>Nguyễn Hoàng Đức</font> Sức sống mới
  Nguyễn Hoàng Đức
  2
 • Dương Khanh
<font color=#b81d47>Rạng Đông</font> Dương Khanh
  Rạng Đông
  3
 • Nguyễn Công Hà
<font color=#b81d47>Huyền bí Phương Đông</font> Nguyễn Công Hà
  Huyền bí Phương Đông
  4
 • Tạ Văn Quyền
<font color=#b81d47>Giao mùa</font> Tạ Văn Quyền
  Giao mùa
  5
 • Nguyễn Thư Cường
<font color=#b81d47>Chiếc nón Phương Đông</font> Nguyễn Thư Cường
  Chiếc nón Phương Đông
  6
Chuyên Mục
Nhà tài trợ
Bảo trợ truyền thông
MOKI - Giúp Các Mẹ Trao Đổi Đồ