Đơn Vị Tổ Chức

Cuộc thi Vietnam Top HairStylist (VNTHS) do tạp chí HairWorld cùng các đối tác trong và ngoài ngành phối hợp tổ chức với mục đích tạo nên một cuộc so tài chuyên nghiệp, công minh và bình đẳng dành cho các nhà tạo mẫu trẻ tài năng trong ngành tóc Việt Nam và tôn vinh ngành tóc đang ngày càng phát triển.

About us

Đơn Vị Tài Trợ

Thể lệ cuộc thi