Bài thi:Khoảng sáng trong tôi - Vietnam Top Hairstylist 2017
Bài dự thi: Khoảng sáng trong tôi
5911 BÌNH CHỌN
Bình chọn bài thi: Khoảng sáng trong tôi
Nhắn tin: TOP 312 Gửi: 8379
Thông tin bài thi
Bài thi: Khoảng sáng trong tôi
Mã số bình chọn: 312
Họ và tên thí sinh: Hoàng Ngọc Thương
Salon: Hairsalon Bống Blue
Địa chỉ: Đông Dương - Nam Sơn - Bắc Ninh
Lượt bình chọn: 5911
Bình chọn bài thi: TOP 312 Gửi: 8379
Mô tả ý tưởng
Cuộc sống không cho tôi tất cả những gì tôi mơ ước, nhưng cuộc sống cho tôi quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.
Tôi luôn sẵn sàng tận dụng mọi tình huống và không bỏ phí bất kì cơ hội nào. Vì chỉ có lòng yêu thích và sự đam mê mới có thể đặt nỗ lực lên trên phần thưởng.