Bài thi:Huyền bí Phương Đông - Vietnam Top Hairstylist 2017
Bài dự thi: Huyền bí Phương Đông
1131 BÌNH CHỌN
Bình chọn bài thi: Huyền bí Phương Đông
Nhắn tin: TOP 302 Gửi: 8379
Thông tin bài thi
Bài thi: Huyền bí Phương Đông
Mã số bình chọn: 302
Họ và tên thí sinh: Nguyễn Công Hà
Salon: Salon Trung Trần
Địa chỉ: 151 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, HN
Lượt bình chọn: 1131
Bình chọn bài thi: TOP 302 Gửi: 8379
Mô tả ý tưởng
Lấy cảm hứng từ Ngũ Hành/Tương Sinh
Cảm hứng từ sắc màu ..Thổ sinh Kim hoà quyện vào nhau tạo nên ...Mối quan hệ ngũ hành tương sinh: Mọi vật thể muốn phát triển cần được sự hỗ trợ, nuôi dưỡng từ những vật thể khác. Do đó, quan hệ tương sinh là biểu hiện quá trình tăng trưởng và phát triển của sự vật. 
Tác phẩm thể hiện sự huyền diệu , bí ẩn của nền văn hoá phương đông ,đan xen với khát vọng của con người luôn hoàn thiện , (khi mạnh mẽ dứt khoát , khi lại mềm mỏng nhún nhường ) Là những gì tôi gửi đến qua tác phẩm của mình!