Hồ Sơ Dự Thi - Vietnam Top Hairstylist 2017
Hồ Sơ Dự Thi
                                    
 
HỒ SƠ DỰ THI
Để Cuộc thi VIETNAM TOP HAIRSTYLIST 2017 đạt chất lượng cao nhất, BTC yêu cầu các thí sinh chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ dự thi gồm các nội dung sau:
  1. Ảnh chân dung thí sinh: 01 ảnh (gửi kèm theo hồ sơ dự thi)
  2. Thông tin cá nhân theo bản đăng ký dự thi.
  3. Bài dự thi: (Tham khảo Demo)
  • Tên và ý tưởng mẫu tóc dự thi:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
  • Ảnh mẫu tóc dự thi (ảnh chụp chính diện, ảnh chụp phía sau, ảnh chụp nghiêng…):
Từ 3- 5 ảnh/mẫu tóc.
  • Clip mẫu tóc dự thi (kèm theo)
  • Mô tả kiểu tóc: (Kiểu dáng, Màu sắc…)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
  • Mô tả kỹ thuật: (Kỹ thuật Nhuộm và kỹ thuật Cắt)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
  • Sản phẩm làm bài thi:
Sản phẩm làm bài thi Nhuộm: (tên sản phẩm, số lượng)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Sản phẩm Tạo kiểu: (tên sản phẩm, số lượng)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

      4. Nhận Hồ sơ dự thi: Thời hạn cuối nhận Hồ sơ: 30/04/2017Thí sinh gửi bài dự thi: chọn một trong hai cách
-    Gửi qua email: info.@hairwold.vn với tiêu đề: “Bài dự thi Vietnam Top Hairstylist 2017”.
-    Gửi trực tiếp về địa chỉ BTC: P301 Tòa nhà Tân Minh, Số 37/27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng , Hà Nội.
Hotline: 01258 211 112 * 0906 283 197 * 04.3211 5035