Danh Sách Bài Thi Vòng Sơ Khảo 3 - Vietnam Top Hairstylist 2015
56 VOTES
Bài thi:Sắc Hoa
Thí Sinh: Nguyễn Bảo Quốc
Mã số bình chọn:301

1131 VOTES
Bài thi:Huyền bí Phương Đông
Thí Sinh: Nguyễn Công Hà
Mã số bình chọn:302

1080 VOTES
Bài thi:Dòng Sông Huyền Bí
Thí Sinh: Nguyễn Xuân Hữu
Mã số bình chọn:303

300 VOTES
Bài thi:Dòng Chảy Phương Đông
Thí Sinh: Trần Thanh Thảo
Mã số bình chọn:304

2211 VOTES
Bài thi:Chiếc nón Phương Đông
Thí Sinh: Nguyễn Thư Cường
Mã số bình chọn:305

3114 VOTES
Bài thi:Rạng Đông
Thí Sinh: Dương Khanh
Mã số bình chọn:306

21 VOTES
Bài thi:Vào hạ
Thí Sinh: Trần Thị Thảo
Mã số bình chọn:308

88 VOTES
Bài thi:Ánh Sáng Phương Đông
Thí Sinh: Trần Lãm
Mã số bình chọn:309

8218 VOTES
Bài thi:Giao Mùa
Thí Sinh: Tạ Văn Quyền
Mã số bình chọn:310

  • 1
  • 2