Danh Sách Bài Thi Vòng Sơ Khảo 2 - Vietnam Top Hairstylist 2015
260 VOTES
Bài thi:Biểu tượng vương quyền
Thí Sinh: Nguyễn Tấn Minh
Mã số bình chọn:201

276 VOTES
Bài thi:Tình nữ cầm ca
Thí Sinh: Nguyễn Đình Huy
Mã số bình chọn:202

12223 VOTES
Bài thi:Ánh Bình Minh
Thí Sinh: Đạo Mạnh Minh
Mã số bình chọn:203

1197 VOTES
Bài thi:Khoảnh khắc
Thí Sinh: Dương Văn Sỹ
Mã số bình chọn:204

3 VOTES
Bài thi:Cleopatra
Thí Sinh: Lê Đình Duy
Mã số bình chọn:205

9282 VOTES
Bài thi:Tứ Linh Huyền Vũ
Thí Sinh: Nhữ Đình Ngọc
Mã số bình chọn:206

140 VOTES
Bài thi:Hành trình về Phương Đông
Thí Sinh: Vũ Thị Năm
Mã số bình chọn:207

432 VOTES
Bài thi:Phá vỡ
Thí Sinh: Nguyễn Văn Nam
Mã số bình chọn:208

8175 VOTES
Bài thi:Sa Mạc Nắng
Thí Sinh: Ngô thành kiên
Mã số bình chọn:209

  • 1
  • 2